spaardoos defweb

Dit is één van de spaardozen van de Vereniging van werklieden ‘Wilhelmina’  van de Rijkswerf hier in Hellevoetsluis. Deze vereniging werd opgericht op 24 december 1896.
Nadat deze spaardoos jaren in een opslag had gelegen, is hij gelukkig veilig gesteld voor het Stadsmuseum.
Vroeger werd het loon van een arbeider uitbetaald per week in een loonzakje en iedere arbeider had een nummer dat correspondeerde met het nummer van het vakje van de spaardoos.
Vaak werd daarna het café bezocht en een deel van het weekloon meteen uitgegeven. Het restant was dan voor moeder de vrouw, die daarvan het gezin moest onderhouden.
Deze doos heeft de nummers 51 t/m 100. Nadat de arbeider zijn loon had gekregen kon hij in zijn vakje 2,5 of 5 cent doen, zodat hij na een aantal maanden een leuk spaarcentje had gespaard.
In het museum hebben we ook de Statuten en reglement van ‘Wilhelmina’ en een verzekeringspolis uit 1902.